Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Uitvaartkist-Online.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Uitvaartkist-Online.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten en die door Uitvaartkist-Online.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Uitvaartkist-Online.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Uitvaartkist-Online.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Uitvaartkist-Online.nl opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Uitvaartkist-Online.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Uitvaartkist-Online.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Uitvaartkist-Online.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Uitvaartkist-Online.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Uitvaartkist-Online.nl worden onderhouden wordt afgewezen.