grafkist laten afleveren bij begrafenisondernemer

Zelf een grafkist maken of online kopen en deze dan afleveren bij een begrafenisondernemer, kan dat?

Ja natuurlijk! De familie bepaalt hoe een uitvaart wordt geregeld, welke grafkist wordt gebruikt en waar die wordt gekocht. Als een uitvaartkist door de familie is aangekocht kan die uiteraard bij een begrafenisondernemer worden afgeleverd. De begrefenisleider zal dit zondermeer accepteren, hij zal de wensen van de familie ten alle tijden respecteren!

Als wij een grafkist bij een rouwcentrum gaan afleveren dan hebben we altijd vooraf telefonische contact om het tijdstip af te spreken.